Aylara Göre Gelişim

Aylara Göre Gelişim

Meslek yaşamımızda biz çocuk doktorlarının en fazla karşı karşıya kaldığı konulardan birisi de bebeklerin aylarına göre uygun gelişme gösterip göstermediğidir. Biz doktorlar bebeğin yatakta dönüp dönmediği, oturabilmesi, adına bakması, emeklemesi gibi gelişim parametrelerine göre ayına uygun gelişmesi var mı, değerlendiririz. Bu bölümdeki yazılarla bebeğinizin becerilerinin ayına uygun olup olmadığını değerlendirmeniz mümkün olacaktır.

Ir arriba