Sevdiklerimize dair her şey...

Çocuklarda EMAR (MR)

Çocuklarda Emar ve Bilgisayarlı Tomografi

EMAR (MR) Nedir?

Çocuklarda emar çekimi nasıl olur? Anestezi gerekir mi? Çocuklarda emar çekimi zararlı mıdır? Bu yazıda sorularınıza cevap bulabileceğinizi sanıyorum... Yine de cevapsız bir nokta kalırsa lütfen yazınız...

Aslında EMAR, manyetik rezonans kelimelerinin baş harflerinin yani M ve R’nin İngilizce okunuşudur. MR = Em Ar

Manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılarak vücudun hemen her yerinin ayrıntılı olarak görüntülenmesini sağlayan radyasyon veya X ışını içermeyen, güvenli ve zararsız bir görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı tomografiden farkı, MR’da radyasyon olmayışıdır. Çocuklarda Bilgisayarlı tomografi çekilmesi konusunda bilgi için tıklayınız

Çocuklarda Emar Nasıl çekilir?

Halka şeklindeki dev bir mıknatısın içindeki boşluğa hasta yatırılır. Manyetik alan çalıştırıldığında vücuda radyo dalgaları gönderilir. Bu sırada vücuttan saçılan elektronların yaydığı enerji bir alıcı tarafından kaydedilir ve çok karmaşık bir yazılımla yapılan hesaplamalar sonunda vücudun iç yapısı siyah-beyaz bir görüntü haline getirilebilir. Cihaz çoğu kez kapalı bir sistemden oluşur, dolayısıyla kapalı yerde kalma korkusu olanlara sıkıntı yaratır.

Çocuklarda Neden Emar Çekilir?

Vücudun değişik bölgelerindeki kitle, kırık, kanama, anomali vs birçok değişikliğin gösterilmesi için klasik röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografinin yetersiz kaldığı durumlarda daha iyi görüntü veren MR çekimi önerilebilmektedir. Hemen tüm vücut bölgeleri için kullanılabilen MR diğer tüm görüntüleme yöntemlerinden daha net görüntü verir.

MR öncesi neler yapmalıyım?

Çoğu vakada MR çekimi öncesi özel bir hazırlık gerekmemektedir. Ancak çekimden hemen önce hastanın üzerindeki metal cisimler çıkarılmalıdır. Mesela gözlük, bilezik, küpe, kemer, kot pantolon (metalik düğmesinden dolayı) vs.

Çekim sırasında hastanın (çocuk da olsa) hareketsiz durması gereklidir. Oysa çocukluk çağında özellikle 7-8 yaştan küçük bir çocuğun MR cihazı içinde hareketsiz durması pek olası değildir. Onun için çocuğa sedasyon verilmesi yani hafif bir sakinleştirici anestezi uygulanması gerekebilir. Bu durumda da hastanın aç olması gerekir. Yani yapacağınız yegâne şey çocuğunuzu aç bırakmak olacaktır.

Anestezi verilse de verilmese de MR odasında kurallara uymak kaydıyla hastanızın yanında kalmanızda çoğunlukla sakınca yoktur. Ancak bazı merkezlerde çekim başladıktan sonra anne babanın odadan çıkması istenmektedir.

Çocuklarda Emar çekimi nasıl olur?

İşlem süresi çekilecek yere göre değişmekle beraber 20-90 dakika sürer. Resimdeki hareketli masaya yatırılan çocuk masa vasıtasıyla yuvarlak MR cihazının içine doğru sürülür. Çekim yapılacak yer tam cihazın içine gelecek şekilde ayarlamalar yapılır ve çekime başlanır. Çekim sırasında makineden yüksek sesler geleceği için çocuk ürkebilir. Hasta bu konu hakkında önceden bilgilendirilmiş olursa daha rahat eder.

Bazen çekim yapılacak yerin daha iyi görüntülenmesi için damardan ilaç uygulanması gerekebilir. Bu amaçla MR çekiminde kullanılan ilaçlar çok güvenli olup alerjik reaksiyonlar son derece nadirdir.

Emar'ın Risk ve tehlikeleri

Hiçbir risk ve tehlikesi olmayan MR çekimi, gerekirse art arda tekrarlanabilir.

İşlemden sonra hasta hayatına devam eder, özel bir tedbir, diyet veya dikkat edilmesi gereken bir durum yoktur.

Dr. Erdem TONGUÇ
Radyoloji Uzmanı,

Çözüm Radyoloji Merkezi 02125856198

Bu yazıyı paylaş

Yazar

Uzm. Dr. Erdem Uzunoğlu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

1992 senesinde temel tıp eğitimimi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa) tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nı kazanarak 1997’de ihtisasımı tamamladım. 1997-1999 yılları arasında İstanbul Harp Akademileri’ndeki askerlik vazifemi tamamladığımdan beri Pediatri Uzmanı olarak çalışmaktayım. 2008 senesinden beridir de İstanbul Pediatri Merkezi‘nde hasta kabul ediyorum.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 comments on “Çocuklarda EMAR (MR)”

 1. rıca etsem oglumun mr sonucu yorumlayabılrımısın?
  KRANiAL MR-DİFFÜZYON MR–MANYETİK DUYARLI GÖRÜNTÜLEME : Klinik: infantil spazm epilepsi protokolü Teknik: Aksiyal planda T1A, T2A, SWAN, FLAIR, koronal planda T2A, oblik T2A, T2IR ve sagittal planda 3D BRAVO sekanslar alınmıştır. Aksiyal planda diffüzyon ve ADC ağırlıklı görüntüler alınmıştır. Tetkik Tarihi:11.11.2021 Bulgular: Tetkikin istem girişi 24.11.2021 tarihinde yapılmış olup raporlanmak üzere tarafıma iletilmiştir. Korpus kallozum splenium kesimi ince kalibrasyonlu olarak izlenmiştir. Solda daha belirgin olmak üzere her iki frontoparietal bölgede periventriküler beyaz cevherde, yer yer ventriküle dik yerleşimli, yer yer birleşme eğiliminde multıpl milimetrik boyutlu T2A ve FLAIR seride hiperintens izlenen kolaylaşmış difüzyon gösteren patolojik sinyal değişiklikleri mevcuttur. Ventrikül konturları düzenli olup, ventriküler dilatasyon saptanmamıştırç Beyaz cevher kaybı bu aşamada belirgin değildir. Görünümler PVL ile uyumlu olabileceği gibi olası demyelinian prosesler açısından klinik korelasyon ve tekip önerilir. Bilateral santral tegmental traktuslarda simetrik hafif difüzyon kısıtlanması ile uyumlu görünümler izlenmiştir (Tekniğe bağlı?) Pineal gland lokalizasyonunda yaklaşık 2 mm çaplı kiste ait olabilecek görünüm izlenmiştir. Bilateral frontotemporoparietal bölgelerde ekstraserebral subaraknoid BOS mesafesi belirgin olup 7 mm ölçüldü. Serebelluma ait intensite homojendir. Tonsiller herniasyon bulgusu saptanmamıştır. IV., III. ve lateral ventrikül genişlikleri normal sınırlardadır. Bazal ganglion, internal kapsül ve talamus intensiteleri normal sınırlardadır. Bilateral hipokampus-amygdala hacimleri ve intensiteleri simetrik ve doğaldır. Hipofiz bezi yüksekliği ve nörohipofiz yerleşimi normal sınırlardadır. Dural venöz sinüsler ve major arteriyel vasküler yapılara ait sinyal void korunmuştur. Nazal septumda S şeklinde hafif deviasyon izlenmiştir. Sonuç : Solda daha belirgin olmak üzere her iki frontoparietal bölgede periventriküler beyaz cevherde, yer yer ventriküle dik yerleşimli, yer yer birleşme eğiliminde multıpl milimetrik boyutlu T2A ve FLAIR seride hiperintens izlenen kolaylaşmış difüzyon gösteren patolojik sinyal değişiklikleri mevcuttur. Ventrikül konturları düzenli olup, ventriküler dilatasyon saptanmamıştırç Beyaz cevher kaybı bu aşamada belirgin değildir. Görünümler PVL ile uyumlu olabileceği gibi olası demyelinian prosesler açısından klinik korelasyon ve tekip önerilir.

  1. Merhaba,
   Hiç görmediğimiz bir hastanın, neden çekildiğini bilmediğimiz MR tetkikini mi yorumlamamı istiyorsunuz?
   Bu hiç doğru değil; tetkiki isteyen doktorun, hastayı bilen doktorun ve radyoloğun bilgi vermesi daha doğru olur
   Saygılarımla

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram